Hiển thị các bài đăng có nhãn thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thuế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

0 comments

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023 Đối phải tự làm quyết toán thuế TNCN năm 2023? Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN ...

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

0 comments

Kinh nghiệm cho chúng ta khi quyết toán thuế cực hay     Chuẩn bị mùa  báo cáo tài chính  rồi. T ôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, lưu ý mà t...

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

0 comments

  Những thông tin cần lưu ý trong công tác thanh kiểm tra thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC Ngày 29/09/2021 Bộ Tài chính ban hành  Thông tư ...

icon icon icon