Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

0 comments

Nước ion kiềm đang dần trở nên phổ biến và yêu thích trên toàn thế giới. Bên cạnh những loại thực phẩm xanh, nước ion kiềm cũng giúp cải thi...

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

0 comments

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN online mới nhất năm 2023 Đối phải tự làm quyết toán thuế TNCN năm 2023? Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN ...

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

0 comments

Hạch toán tài khoản 622 theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí 1. Chi phí là những khoản làm giảm...

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

0 comments

Hạch toán tài khoản 911 theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết...

icon icon icon